Pioneer

Pivní styly: převážně britské a belgické typy piva "ale"  

Původ: Pioneer je nová britská hořká odrůda chmele

Agronomická charakteristika: 2200 kg/ha, odolná vůči peronospoře

Alfa kyseliny: 9,0- 12,0 %

Beta kyseliny: 3,5-4,0 %

Co-humulone: 35-38 % alfa kyselin

Celkové silice: 0,9-1,7 ml/ 100 gr.

Aroma: cedar, grep, bylinné

Myrcene: ND

Caryophyllene: ND

Humulene: ND

Farnesene: ND

Pivovarská charakteristika: hořká odrůda se specifickým aroma profilem

Doporučené použití a chmelení: jako granule typ 90, druhé a třetí chmelení, suché chmelení