Novalager

Původ: Sacharomyces pastorianus

Balení: 500 gramů

Charakteristika:

LalBrew NovaLager™ je hybrid kmene Saccharomyces pastorianus, který byl vytvořen k výrobě čistých ležáků. Tyto kvasinky jsou vhodné k rychlému prokvašení v širokém teplotním rozsahu fermentace 10-20 °C. Chuťový profil je velmi čistý s mírnými estery. Je přítomen enzym β-glukosidáza, který podporuje biotransformaci chmele a dokáže zvýraznit aroma a chuť chmele. Díky patentované technologii z University of California Davis (USA), je produkce diacetyl velmi nízká a je také bez sirovodíku, což vede ke zkrácení doby zrání piva.

Sedimentace nízká, prokvašení vysoké.

Typ piv: ležácká