Sklizeň 2019

31.01.2020

Navzdory výkyvům počasí, byla sklizeň chmele 2019 v České republice velmi dobrá.

Podle údajů UKZUZ / Ústřední kontrolní ústav zemědělský / bylo ze sklizně 2019 sklizeno celkem 7 145 tun suchého chmele na ploše 5003 HA, z toho 5 474 tun žateckého červeňáku / SAAZ /, 832 tun odrůdy sládek, 377 tun odrůdy premiant, 102 tun odrůdy saaz late, 92 tun odrůdy kazbek a 136 tun odrůdy agnus.

Co se týče obsahu alfa hořkých kyselin, byly značné rozdíly jak mezi pěstitelskými oblastmi, tak i jednotlivými lokalitami v rámci oblastí. U ŽPČ / SAAZ / byl průměr alfa kyselin 3.4 %, u odrůdy sládek 5.4 % a u odrůdy premiant 7.1 %.

Firmě Brelex se ze sklizně 2019 podařilo nakoupit od pěstitelů ze Žatecké, Úštěcké i Tršické oblasti velice kvalitní chmel s obsahem alfa kyselin převyšujícím průměr ČR a to jak u odrůdy ŽPČ, tak i u odrůd Sládek a Premiant a to o více jak 20 %.

V roce 2020 nabízíme pivovarům z českých odrůd tyto odrůdy chmele: 
ŽPČ / SAAZ/, SAAZ LATE, KAZBEK, SLÁDEK, PREMIANT, AGNUS, VITAL, BOHEMII, HARMONII A RUBÍN